Gratis: een maatje minder in 4 min
Spring naar content

Privacy Statement

Privacyverklaring AVG

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan.

Fit Body Training verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan@fitbodytraining.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Waarom we gegevens nodig hebben

Fit Body Training verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Fit Body Training analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren..
 • Fit Body Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Fit Body Training verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Fit Body Training zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Fit Body Training verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fit Body Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met:

 • Virtuagym
 • Google
 • Facebook
 • Mailchimp
 • KBC

In kaart brengen websitebezoek

Fit Body Training gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fit Body Training gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jan@fitbodytraining.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en identiteitskaartnummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fit Body Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Fit Body Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via jan@fitbodytraining.be

YOU ROCK!

💪

Je bent nu op weg naar een fitter,
strakker en gezonder lichaam die je verdient.

Proficiat!

DISCLAIMER

Vraag je arts om diens goedkeuring te vragen, voordat je aan dit trainingsprogramma begint. Deze aanbevelingen zijn geen medische richtlijnen, maar zijn louter voor educatieve doeleinden bedoeld. Je moet je arts raadplegen, voordat je met dit programma start of als je een medische aandoening of lichamelijk letsel hebt, waardoor lichamelijke inspanning niet aangeraden wordt. Dit programma is ontworpen voor gezonde personen van 18 jaar of ouder.

Als je geneesmiddelen neemt, moet je met je arts overleggen, voordat je aan eender welk trainingsprogramma begint, inclusief  Fit Body HIIT workouts. Voel je je licht in het hoofd, duizelig of kortademig tijdens het uitvoeren van de oefeningen, stop dan meteen en raadpleeg een arts. Als je er een zittende levensstijl op nahoudt, als je een hoge cholesterol of hoge bloeddruk hebt of als je aan suikerziekte lijdt, als je met overgewicht kampt of als je ouder bent dan 30, moet je een volledig medisch onderzoek ondergaan.

Als je arts je aanraadt om niet aan Fit Body HIIT training te doen, gelieve dan het advies van je geneesheer te volgen.